Sûzidil Faslı :
      - Youtube (Kiz neyi ile / Peşrevde yalnız birinci hane)

Peşrev-Tanbûrî Ali Efendi
      - Nota (4 hanenin tümü)
      - Youtube (Kız neyi ile / 4 hanenin tümü)

Ey gonca açıl zevkini sür faslı baharın
      - Nota

Yandıkça oldu suzan kalbi şerer feşanım
      - Nota

Cana gamı aşkınla perişan gezer oldum
      - Nota

Her bir bakışında neşe buldum
      - Nota