Adım adım

Nota yazmaya başlamadan önce -üst sıra simgelerden sondan 4'üncü simge yardımıyla- "Usul" penceresi açılmış, notanın 2/4'lük ölçüsü ve Nim Sofyan usûlü belirlenmiştir. Yazmaya ilk başlarken otomatik olarak 4'üncü simge olan "Dörtlük nota" simgesi basılı bir düğme görüntüsü almıştır: Bu değiştirilmedikçe porteye yazılan notalar 4'lük olacaktır...

1. Portede, mavi dikey çizginin ("imleç"in) sağında, "La" pozisyonunu tıklarız: dörtlük bir "La" yazılır, imleç bir adım sağa kayar.

2. Üst sıra simgelerden 9'uncu simgeyi, "Nokta" simgesini tıklarız: 4'lük notanın yanına bir nokta yazılır, yine imleç sağa kayar.

3. Simgelerden 5'inciyi, "Sekizlik nota" simgesini tıklarız. Şimdiye dek 4'üncü "Dörtlük nota" simgesinde görünen basılı düğme görüntüsü, bu bastığımız simgeye geçer. - Bundan sonra yazacağımız notalar (dörtlük değil) sekizlik olacaktır.

4. Portede, imlecin sağında, "Tiz Mi" pozisyonunu tıklarız: sekizlik bir "Mi" yazılır, imleç bir adım sağa kayar.

5. Üst sırada sondan 15'inci simgeyi, "Ölçü çizgisi - tek çizgi" simgesini tıklarız: Bir ölçü çizgisi çizilir, imleç sağa kayar.

6. Simgelerden 4'üncüyü, "Dörtlük nota" simgesini tıklarız. Simge basılı düğme görüntüsü alır. - Bundan sonra notalar tekrar dörtlük olacaktır.

7.+8. Portede iki kez imlecin sağında "Tiz Mi"yi tıklarız: Mi'de dörtlük iki nota yazılır, imleç her seferinde sağa gider.

9. Yine sondan 15'inci simgeyi, "Ölçü çizgisi - tek çizgi" simgesini tıklarız: Ölçü çizgisi çizilir, imleç sağa kayar.

10. Simgelerden 5'inciyi, "Sekizlik nota" simgesini tıklarız... - Bundan sonraki notalar tekrar sekizlik olur.

11.+12. Portede imlecin sağında art arda "Tiz Fa" ve "Tiz Mi"yi tıklarız: bir birine bağlı kalde sekizlik iki nota yazılır ve imleç sağa gider.

13. Simgelerden 13'üncüyü, "Iki grubu ayır" simgesini tıklarız. Böylece bir sonraki yazilacak sekizlik nota buraya kadarki sekizliklere bağlanmaz.

14.+15. Portede imlecin sağında art arda "Tiz Fa" ve "Tiz sol"ü tıklarız: Öncekilerden ayrı ama kendı arasında bağlı olarak sekizlik iki nota yazılır ve imleç sağa gider.

16. Bir kez daha sondan 15'inci "Ölçü çizgisi - tek çizgi" simgesini tıklarız: Ölçü çizgisi çizilir, imleç sağa kayar.